Top

Ook onder de aangescherpte regels van het kabinet bent u nog steeds welkom bij Curilion. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw bezoek aan onze kliniek veilig verloopt. Hiervoor hebben we een aantal heldere maatregelen getroffen.
Waar mogelijk doen we de consulten zoveel mogelijk per telefoon. Mocht een fysiek bezoek aan de kliniek nodig zijn, dan is het in onze ruime wachtkamer en in de spreekkamers prima mogelijk om anderhalve meter afstand te houden tot andere bezoekers en tot ons personeel.
Mocht u een afspraak hebben voor een bezoek aan onze kliniek, maar heeft u ‘coronaklachten’, (koorts, hoesten, etc.) neem dan tijdig contact met ons op!
De ventilatie in ons kantoor voldoet aan de normen om een bezoek veilig te laten verlopen. Uiteraard vragen wij u wel om bij het betreden van de wachtruimte uw handen te ontsmetten met de handgel die u bij de ingang vindt. Ook schudden wij geen handen bij binnenkomst.
Gezien de ruimte, de ventilatie en de bezetting is het niet nodig/zinvol om een mondkapje te dragen in onze kliniek. Mocht u zich veiliger voelen mét een mondkapje, dan staat u dat natuurlijk wel vrij.
Bij medische ingrepen draagt ons personeel altijd wel een mondkapje.

 Veilig bezoek

In algemene zin houdt Curilion zich aan de richtlijnen van het RIVM. Deze kunt u HIER vinden.