Top
 

Waarom
FIT@WORK rondom zwangerschap en bevalling?

Nederland kent steeds meer werkende moeders, die een drukke baan combineren met een gezin. Uit het grootste en breedste arbeidsmarktonderzoek van Nederland (Arbeidsmarkt Gedrags Onderzoek (AGO) van Intelligence Group) komt naar voren dat de helft van de moeders na de komst van kinderen anders tegen werk is gaan aankijken. Het krijgen van kinderen is dus letterlijk en figuurlijk het belangrijkste ‘life changing event’ in relatie tot haar werk. Ook arbeidsmotieven veranderen. Uit statistieken blijkt ook dat lichamelijke en psychische klachten na de zwangerschap zorgen voor bovengemiddeld veel uitval en verzuim.

In de huidige zorg wordt nauwelijks aandacht besteed aan nazorg na de bevalling. En dat terwijl bijna 40% van de vrouwen bekkenbodemproblemen, zoals pijn, instabiliteit, problemen met plassen, ontlasten en seksueel contact ervaart. Deze klachten hebben een grote invloed op het dagelijks leven en zijn vaak reden voor verzuim. Door FIT@work na de bevalling in te zetten, kunt u uitval en verzuim in relatie met zwangerschap in een vroeg stadium voorkomen en worden problemen rond de bekkenbodem snel gediagnosticeerd en behandeld.

Wat is
FIT@WORK rondom zwangerschap en bevalling?

Met FIT@WORK rondom zwangerschap en bevalling bieden wij bedrijven zorgmodules op maat voor hun vrouwelijke medewerkers rondom de zwangerschap en de bevalling. Door deze zorg preventief in te zetten, voorkomt u uitval en verzuim van vrouwelijke medewerkers, inclusief de bijbehorende hoge kosten. U behoudt op die manier het vrouwelijk talent in uw organisatie.

Met FIT@WORK proberen wij eventuele mentale en fysieke problemen bij vrouwen na de bevalling zo vroeg mogelijk op te sporen. De zorgmodule bestaat uit medisch en paramedisch onderzoek door een gynaecoloog en een bekkenfysiotherapeut, informatie en instructie, work life coaching, voedingsadviezen en training op maat. Met deze zorgmodule proberen wij bestaande problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te verhelpen. Zo kunt u uitval, of terugval in klachten op de langere termijn voorkómen. Uw vrouwelijke medewerkers gaan na hun bevalling weer vitaal aan het werk.

Wie komt in aanmerking voor
FIT@WORK rondom zwangerschap en bevalling?

Iedere aanstaande of nieuwe moeder kan zich bij haar leidinggevende melden voor deelname aan deze zorgmodule. De zorgmodule start zes weken na de bevalling, dus nog tijdens het zwangerschapsverlof. Zo kunnen wij bestaande problemen in een vroeg stadium behandelen en kunnen vrouwen weer fit en energiek na het verlof hun werk hervatten.

FIT@WORK na de bevalling heeft als doel om werkneemsters na de bevalling fit, klachtenvrij en mentaal weerbaar in het arbeidsproces terug te laten keren. De werkende moeder krijgt ondersteuning bij het creëren van een duurzame en juiste balans tussen de werk- en de thuissituatie. Wij proberen bekkenbodemproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en te behandelen. Wij stellen een persoonlijk pakket samen dat vanaf zes weken na de bevalling start. Dit pakket bestaat uit onderzoek en begeleiding door een (uro-) gynaecoloog en een bekkenfysiotherapeut, work-life-coaching door een coach, een persoonlijk trainingsplan, en zo nodig ook een in balans trainingsprogramma en voedingsadviezen op maat. Op deze manier krijgt uw vrouwelijke medewerker tot een jaar lang na de bevalling professionele begeleiding.

Meer info

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@curilion.nl of bel 06-15476208.

Contact

Praktijkadres:
Prinsessenhof
Zijlweg 148 B (begane grond)
2015 BJ Haarlem

(023) 888 2260
info@curilion.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00
Telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.30 uur

Correspondentie:
Postbus 685
2100 AR Heemstede

KvK    66056489
BTW   NL856377454B01

AGB Code Stichting Curilion Klinieken 2220954

Contactformulier

    © Copyright 2024 Curilion | Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Privacybeleid | Sitemap